آموزش گرامر پایه انگلیسی به کودک و نوجوان

آموزش گرامر پایه انگلیسی به کودک و نوجوان

آموزش گرامر پایه انگلیسی به کودک و نوجوان

در اینجا به چند موضوع گرامری پایه انگلیسی به همراه مثال‌هایی برای آموزش به کودک و نوجوان می‌پردازیم:

 1. اسم (Noun):
 • اسم کلمه‌ای است که شخص، مکان، چیز، یا ایده‌ای را نام می‌برد.
 • مثال:
  • Person: boy, girl, teacher, student
  • Place: school, house, park, city
  • Thing: book, pencil, car, ball
  • Idea: love, happiness, freedom, peace
 1. فعل (Verb):
 • فعل کلمه‌ای است که نشان می‌دهد چه اتفاقی می‌افتد یا چه کاری انجام می‌شود.
 • مثال:
  • Action: run, jump, eat, sleep
  • State: be, have, seem, feel
 1. صفت (Adjective):
 • صفت کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند.
 • مثال:
  • Color: red, blue, green, yellow
  • Size: big, small, tall, short
  • Shape: round, square, triangle, circle
 1. قید (Adverb):
 • قید کلمه‌ای است که فعل، صفت یا قید دیگر را توصیف می‌کند.
 • مثال:
  • Time: now, soon, later, yesterday
  • Place: here, there, everywhere, nowhere
  • Manner: quickly, slowly, carefully, loudly
 1. ضمایر (Pronouns):
 • ضمایر کلماتی هستند که جایگزین اسم‌ها می‌شوند.
 • مثال:
  • Subject pronouns: I, you, he, she, it, we, they
  • Object pronouns: me, you, him, her, it, us, them
 1. حروف ربط (Conjunctions):
 • حروف ربط کلماتی هستند که دو جمله یا عبارت را به هم وصل می‌کنند.
 • مثال:
  • And: I like to play football and basketball.
  • But: I like pizza, but I don’t like mushrooms.
  • Or: Do you want to go to the park or the cinema?
 1. حروف اضافه (Prepositions):
 • حروف اضافه کلماتی هستند که رابطه بین اسم یا ضمیر و سایر کلمات جمله را نشان می‌دهند.
 • مثال:
  • Location: The cat is on the table.
  • Time: I will see you at 5 o’clock.
  • Direction: She is walking towards the park.

نکاتی برای آموزش گرامر پایه انگلیسی به کودک و نوجوان:

 • از بازی و سرگرمی استفاده کنید
 • با مثال‌های ساده و ملموس شروع کنید
 • تمرین و تکرار را فراموش نکنید
 • صبر و حوصله داشته باشید
 • از منابع آموزشی مناسب استفاده کنید

 

200 بازی و آموزش کودک

برنامه برگزیده سردبیران کافه بازار و مایکت 

%25 تخفیف به مدت محدود

12 داستان صوتی و مصور السا و آنا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
error:
Scroll to Top